Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Status prawny

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Słupsku powstał w 1990r. na mocy uchwały nr XI/29/90 Gminnej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 27 lutego 1990 r. oraz Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy Słupsk z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Słupsk.

Od 1 stycznia 2021 r. Uchwałą nr XXVII/284/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2020 r. zostało powołane CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY REDZIKOWO, które powstało w wyniku przekształcenia GOPS w Centrum Usług Społecznych.

Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo jest jednostką organizacyjną Gminy Redzikowo działającą w formie jednostki budżetowej

Działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1818),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713),

4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2131),

6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 833),

7. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 111.),

8. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 808),

9. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),

10. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 176),

11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 821),

12. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 218),

13. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1297),

14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie Dużej Rodziny (t.j. z 2019r. poz. 1390),

15. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2407 z późn.zm.),

16. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019r. poz. 473),

17. ustawy z dnia 29 lipca 2005 . o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 852)

18. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277),

19. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1398),

20. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481),

21. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U . z 2019r. poz. 1343),

22. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 685),

23. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 426).

24. niniejszego Statutu;

oraz innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Werra 28-02-2008 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Werra 09-01-2024 09:26