Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk


|--- Dane teladresowe

|--- Status prawny

|--- Osoby i ich kompetencje

|--- Zarządzenia

      |--- ZARZĄDZENIA Z ROKU 2023

      |--- ZARZĄDZENIA Z 2022 ROKU

      |--- ZARZĄDZENIA Z 2021 ROKU

      |--- Zarządzenia z 2020 roku

      |--- Zarządzenia z 2019 roku

      |--- Zarządzenia z 2018 roku

      |--- Zarządzenia z 2017 roku

            |--- Zarządzenie Nr 17/2017

      |--- Zarządzenia z 2016 roku

            |--- Zarządzenie Nr 8/2016

            |--- Zarządzenie Nr 7/2016

            |--- Zarządzenie Nr 6/2016

            |--- Zarządzenie Nr 5/2016

            |--- Zarządzenie Nr 4/2016

            |--- Zarządzenie Nr 3/2016

            |--- Zarządzenie Nr 2/2016

            |--- Zarządzenie nr 1/2016

      |--- Zarządzenia z 2015 roku

            |--- Zarządzenie Nr 5/2015

            |--- Zarządzenie Nr 4/2015

            |--- Zarządzenie Nr 3/2015

            |--- Zarządzenie Nr 2/2015

            |--- Zarządzenie Nr 1/2015

      |--- Zarządzenia z 2014 roku

            |--- Zarządzenie Nr 12/2014

            |--- Zarządzenie Nr 11/2014

            |--- Zarządzenie Nr 10/2014

            |--- Zarządzenie Nr 9/2014

            |--- Zarządzenie Nr 8/2014

            |--- Zarządzenie Nr 7/2014

            |--- Zarządzenie Nr 6/2014

            |--- Zarządzenie Nr 5/2014

            |--- Zarządzenie Nr 4/2014

            |--- Zarządzenie Nr 3/2014

            |--- Zarządzenie Nr 2/2014

            |--- Zarządzenie Nr 1/2014

      |--- Zarządzenia z 2013 roku

      |--- Zarządzenia z 2012 roku.

            |--- Zarządzenie nr 1 z 2012 roku.

            |--- Zarządzenie nr 2 z 2012 roku.

            |--- Zarządzenie nr 3 z 2012 roku.

            |--- Zarządzenie Nr 1F/2012

            |--- Zarządzenie nr 4 z 2012 roku

      |--- Zarządzenia z 2011 roku.

            |--- Zarządzenie nr 1 z 2011 roku

                  |--- 1

                  |--- 2

                  |--- 3

                  |--- 4

            |--- Zarządzenie nr 2 z 2011 roku.

            |--- Zarządzenie nr 3 z 2011 roku.

            |--- Zarządzenie nr 4 z 2011 roku.

            |--- Zarządzenie nr 5 z 2011 roku.

      |--- Zarządzenia z 2010 roku.

            |--- Zarządzenie nr 1 z 2010 roku.

            |--- Zarządzenie nr 2 z 2010 roku

                  |--- 1

                  |--- 2

                  |--- 3

            |--- Zarządzenie nr 3 z 2010 roku

            |--- Zarządzenie nr 4 z 2010 roku

            |--- Zarządzenie nr 5 z 2010 roku

                  |--- 1

                  |--- 2

                  |--- 3

            |--- Zarządzenie nr 6 z 2010 roku

            |--- Zarządzenie nr 7 z 2010 roku

            |--- Zarządzenie nr 8 z 2010 roku

                  |--- 1

                  |--- 2

                  |--- 3

                  |--- 4

                  |--- 5

            |--- Zarządzenie nr 9 z 2010 roku.

            |--- Zarządzenie nr 10 z 2010 roku

            |--- Zarządzenie nr 11 z 2010 roku

            |--- Zarządzenie nr 12 z 2010 roku

            |--- Zarządzenie nr 13 z 2010 roku

            |--- Zarządzenie nr 14 z 2010 roku.

            |--- Zarządzenie nr 15 z 2010 roku.

            |--- Zarządzenie nr 16 z 2010 roku.

      |--- Zarządzenia z 2009 roku.

      |--- Zarządzenia z 2008 roku

            |--- Zarządzenie nr 1 z 2008 r.

            |--- Zarządzenie nr 2 z 2008 r.

            |--- Zarządzenie nr 3 z 2008 r.

            |--- Zarządzenie nr 4 z 2008 r.

            |--- Zarządzenie nr 5 z 2008 r.

      |--- Zarządzenia z 2007 roku

            |--- Zarządzenie nr 1 z 2007 r.

            |--- Zarządzenie wewnętrzne nr 2 z 2007 r.

            |--- Zarządzenie nr 3 z 2007 r.

            |--- Zarządzenie nr 4 z 2007 r.

      |--- Zarządzenia z 2006 roku

            |--- Zarządzenie wewnętrzne nr 1 z 2006 r.

            |--- Zarządzenie nr 2 z 2006 r.

            |--- Zarządzenie nr 3 z 2006 r.

            |--- Zarządzenie nr 4 z 2006 r.

            |--- Zarządzenie wewnętrzne nr 5 z 2006 r.

            |--- Zarządzenie wewnętrzne nr 6 z 2006 r.

      |--- Zarządzenia z 2005 roku

            |--- Zarządzenie nr 1 z 2005 r.

            |--- Zarządzenie wewnętrzne nr 2 z 2005 r.

      |--- Zarządzenia z 2004 roku

            |--- Zarządzenie wewnętrzne nr 1 z 2004 r.

            |--- Zarządzenie nr 2 z 2004 r.

            |--- Zarządzenie nr 3 z 2004 r.

            |--- Zarządzenie nr 4 z 2004 r.

      |--- Zarządzenia z 2003 roku

            |--- Zarządzenie wewnętrzne nr 1 z 2003 r.

            |--- Zarządzenie wewnętrzne nr 2 z 2003 r.

|--- Ochrona danych osobowych

      |--- Klauzula informacyjna

      |--- Punkt kontaktowy IOD

|--- Koordynator ds. dostępności

      |--- Deklaracja dostępności

Informacje


|--- Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

      |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Zaproszenie do składania ofert z dn. 10.09.2014

|--- Projekty współfinansowane ze środków UE

      |--- Program zktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Słupsk "NOWE PERSPEKTYWY"

      |--- Program aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Słupsk NOWE PERSPEKTYWY

      |--- Program AKTYWNI 45+ zajęcia edukacyjne dla osób po 45 roku życia z terenu Gminy Słupsk.

      |--- Program aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Słupsk WYCHODZIMY Z CIENIA

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdania z działałności.

            |--- za rok 2022

            |--- za rok 2021

            |--- za rok 2020

            |--- za rok 2019

            |--- za rok 2018

            |--- za rok 2017

            |--- za rok 2016

            |--- za rok 2015

            |--- za rok 2014

                  |--- SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2014

            |--- za rok 2013

            |--- za rok 2012

            |--- za rok 2011

            |--- za rok 2010

            |--- za rok 2009

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

      |--- Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

|--- Zamówienia publiczne

|--- Rejestry i ewidencje

|--- Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

|--- Petycje/wnioski

      |--- Informacja publiczna

            |--- Rok 2023

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

karty spraw


|--- Pomoc społeczna

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 11. Zapewnienie schronienia i specjalistycznego poradnictwa ofiarom przemocy.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 10. Składka na ubezpieczenie emerytalne i społeczne.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 9. Sprawienie pogrzebu.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 8. Usługi opiekuńcze.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 7. Zasiłek okresowy.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 6. Zasiłek stały.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 4. Posiłek.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 3. Praca socjalna.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 1. Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

      |--- Karta usługi nr 11. Zapewnienie schronienia i specjalistycznego poradnictwa ofiarom przemocy.

      |--- Karta usługi nr 10. Składka na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

      |--- Karta usługi nr 9. Sprawienie pogrzebu.

      |--- Karta usługi nr 8. Usługi opiekuńcze.

      |--- Karta usługi nr 7. Zasiłek okresowy.

      |--- Karta usługi nr 6. Zasiłek stały.

      |--- Karta usługi nr 5. Zasiłek celowy.

      |--- Karta usługi nr 4. Posiłki.

      |--- Karta usługi nr 3. Praca socjalna.

      |--- Karta usługi nr 2. Składka zdrowotna.

      |--- Karta usługi nr 1. Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

|--- Dodatki mieszkaniowe

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 12. Dodatki mieszkaniowe.

|--- Świadczenia rodzinne

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 20. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 19. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 18. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 17. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

|--- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

      |--- Aktualizacja karty usługi nr 25. Świadczenia z funduszu alimentacyjengo.

|--- Stypendia szkolne

      |--- Karta usługi nr 27. Zasiłek szkolny.

      |--- Karta usługi nr 26. Stypendium szkolne.

|--- Karta Dużej rodziny

|--- Karta Seniora

Druki do pobrania


|--- Pomoc społeczna

      |--- Wzór zaświadczenie do specjalistycznych usług opiekuńczych

      |--- Podanie o pomoc

|--- Dodatki mieszkaniowe

      |--- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

|--- Świadczenia rodzinne

|--- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

      |--- Fundusz alimentacyjny

|--- Stypendia szkolne

      |--- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

      |--- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

|--- Karta Dużej Rodziny

|--- Karta Seniora

|--- świadczenie wychowawcze 500+

      |--- świadczenie wychowawcze 500+