Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Sportowa 9a ogłasza nabór na kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora:

 • sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.
 • zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

 

Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • mieć stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię.

 

Dodatkowe uwagi:

 • Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.
 • Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
 • Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

 

 

Podstawa prawna:
Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych prosimy o kontakt osobisty z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku przy ul. Sportowej 9a.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Werra 13-05-2015 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Werra 13-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Werra 13-05-2015 14:59