herb BIP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku

bip.gops.slupsk.ug.gov.pl

Mapa biuletynu

GOPS Słupsk
|___Dane teladresowe
|___Status prawny
|___Osoby i ich kompetencje
|___Zarządzenia
      |___Zarządzenia z 2018 roku
      |___Zarządzenia z 2017 roku
            |___Zarządzenie Nr 17/2017
      |___Zarządzenia z 2016 roku
            |___Zarządzenie Nr 8/2016
            |___Zarządzenie Nr 7/2016
            |___Zarządzenie Nr 6/2016
            |___Zarządzenie Nr 5/2016
            |___Zarządzenie Nr 4/2016
            |___Zarządzenie Nr 3/2016
            |___Zarządzenie Nr 2/2016
            |___Zarządzenie nr 1/2016
      |___Zarządzenia z 2015 roku
            |___Zarządzenie Nr 5/2015
            |___Zarządzenie Nr 4/2015
            |___Zarządzenie Nr 3/2015
            |___Zarządzenie Nr 2/2015
            |___Zarządzenie Nr 1/2015
      |___Zarządzenia z 2014 roku
            |___Zarządzenie Nr 12/2014
            |___Zarządzenie Nr 11/2014
            |___Zarządzenie Nr 10/2014
            |___Zarządzenie Nr 9/2014
            |___Zarządzenie Nr 8/2014
            |___Zarządzenie Nr 7/2014
            |___Zarządzenie Nr 6/2014
            |___Zarządzenie Nr 5/2014
            |___Zarządzenie Nr 4/2014
            |___Zarządzenie Nr 3/2014
            |___Zarządzenie Nr 2/2014
            |___Zarządzenie Nr 1/2014
      |___Zarządzenia z 2013 roku
      |___Zarządzenia z 2012 roku.
            |___Zarządzenie nr 1 z 2012 roku.
            |___Zarządzenie nr 2 z 2012 roku.
            |___Zarządzenie nr 3 z 2012 roku.
            |___Zarządzenie Nr 1F/2012
            |___Zarządzenie nr 4 z 2012 roku
      |___Zarządzenia z 2011 roku.
            |___Zarządzenie nr 1 z 2011 roku
                  |___1
                  |___2
                  |___3
                  |___4
            |___Zarządzenie nr 2 z 2011 roku.
            |___Zarządzenie nr 3 z 2011 roku.
            |___Zarządzenie nr 4 z 2011 roku.
            |___Zarządzenie nr 5 z 2011 roku.
      |___Zarządzenia z 2010 roku.
            |___Zarządzenie nr 1 z 2010 roku.
            |___Zarządzenie nr 2 z 2010 roku
                  |___1
                  |___2
                  |___3
            |___Zarządzenie nr 3 z 2010 roku
            |___Zarządzenie nr 4 z 2010 roku
            |___Zarządzenie nr 5 z 2010 roku
                  |___1
                  |___2
                  |___3
            |___Zarządzenie nr 6 z 2010 roku
            |___Zarządzenie nr 7 z 2010 roku
            |___Zarządzenie nr 8 z 2010 roku
                  |___1
                  |___2
                  |___3
                  |___4
                  |___5
            |___Zarządzenie nr 9 z 2010 roku.
            |___Zarządzenie nr 10 z 2010 roku
            |___Zarządzenie nr 11 z 2010 roku
            |___Zarządzenie nr 12 z 2010 roku
            |___Zarządzenie nr 13 z 2010 roku
            |___Zarządzenie nr 14 z 2010 roku.
            |___Zarządzenie nr 15 z 2010 roku.
            |___Zarządzenie nr 16 z 2010 roku.
      |___Zarządzenia z 2009 roku.
      |___Zarządzenia z 2008 roku
            |___Zarządzenie nr 1 z 2008 r.
            |___Zarządzenie nr 2 z 2008 r.
            |___Zarządzenie nr 3 z 2008 r.
            |___Zarządzenie nr 4 z 2008 r.
            |___Zarządzenie nr 5 z 2008 r.
      |___Zarządzenia z 2007 roku
            |___Zarządzenie nr 1 z 2007 r.
            |___Zarządzenie wewnętrzne nr 2 z 2007 r.
            |___Zarządzenie nr 3 z 2007 r.
            |___Zarządzenie nr 4 z 2007 r.
      |___Zarządzenia z 2006 roku
            |___Zarządzenie wewnętrzne nr 1 z 2006 r.
            |___Zarządzenie nr 2 z 2006 r.
            |___Zarządzenie nr 3 z 2006 r.
            |___Zarządzenie nr 4 z 2006 r.
            |___Zarządzenie wewnętrzne nr 5 z 2006 r.
            |___Zarządzenie wewnętrzne nr 6 z 2006 r.
      |___Zarządzenia z 2005 roku
            |___Zarządzenie nr 1 z 2005 r.
            |___Zarządzenie wewnętrzne nr 2 z 2005 r.
      |___Zarządzenia z 2004 roku
            |___Zarządzenie wewnętrzne nr 1 z 2004 r.
            |___Zarządzenie nr 2 z 2004 r.
            |___Zarządzenie nr 3 z 2004 r.
            |___Zarządzenie nr 4 z 2004 r.
      |___Zarządzenia z 2003 roku
            |___Zarządzenie wewnętrzne nr 1 z 2003 r.
            |___Zarządzenie wewnętrzne nr 2 z 2003 r.
|___Ochrona danych osobowych
      |___Klauzula informacyjna
      |___Punkt kontaktowy IOD
Informacje
|___Ogłoszenia
      |___Zapytanie ofertowe
      |___Zaproszenie do składania ofert z dn. 10.09.2014
|___Projekty współfinansowane ze środków UE
      |___Program zktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Słupsk "NOWE PERSPEKTYWY"
      |___Program aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Słupsk NOWE PERSPEKTYWY
      |___Program AKTYWNI 45+ zajęcia edukacyjne dla osób po 45 roku życia z terenu Gminy Słupsk.
      |___Program aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Słupsk WYCHODZIMY Z CIENIA
|___Zamówienia publiczne
|___Sprawozdania
      |___Sprawozdania z działałności.
            |___za rok 2017
            |___za rok 2016
            |___za rok 2015
            |___za rok 2014
                  |___SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2014
            |___za rok 2013
            |___za rok 2012
            |___za rok 2011
            |___za rok 2010
            |___za rok 2009
|___Nabór na wolne stanowiska pracy
      |___Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
      |___Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze
      |___Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
|___Rejestry i ewidencje
|___Majątek
|___Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
karty spraw
|___Pomoc społeczna
      |___Aktualizacja karty usługi nr 11. Zapewnienie schronienia i specjalistycznego poradnictwa ofiarom przemocy.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 10. Składka na ubezpieczenie emerytalne i społeczne.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 9. Sprawienie pogrzebu.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 8. Usługi opiekuńcze.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 7. Zasiłek okresowy.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 6. Zasiłek stały.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 4. Posiłek.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 3. Praca socjalna.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 1. Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.
      |___Karta usługi nr 11. Zapewnienie schronienia i specjalistycznego poradnictwa ofiarom przemocy.
      |___Karta usługi nr 10. Składka na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.
      |___Karta usługi nr 9. Sprawienie pogrzebu.
      |___Karta usługi nr 8. Usługi opiekuńcze.
      |___Karta usługi nr 7. Zasiłek okresowy.
      |___Karta usługi nr 6. Zasiłek stały.
      |___Karta usługi nr 5. Zasiłek celowy.
      |___Karta usługi nr 4. Posiłki.
      |___Karta usługi nr 3. Praca socjalna.
      |___Karta usługi nr 2. Składka zdrowotna.
      |___Karta usługi nr 1. Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.
|___Dodatki mieszkaniowe
      |___Aktualizacja karty usługi nr 12. Dodatki mieszkaniowe.
|___Świadczenia rodzinne
      |___Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w okresie 2012/2013
      |___Aktualizacja karty usługi nr 23. Zasiłek pielęgnacyjny.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 22. Świadczenia pielęgnacyjne.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 21. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 20. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 19. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 18. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 17. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
      |___Aktualizacja karty usługi nr 13. Zasiłki rodzinne.
|___Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
      |___Aktualizacja karty usługi nr 25. Świadczenia z funduszu alimentacyjengo.
|___Stypendia szkolne
      |___Karta usługi nr 27. Zasiłek szkolny.
      |___Karta usługi nr 26. Stypendium szkolne.
|___Karta Dużej rodziny
|___Karta Seniora
Druki do pobrania
|___Pomoc społeczna
      |___Wzór zaświadczenie do specjalistycznych usług opiekuńczych
      |___Podanie o pomoc
|___Dodatki mieszkaniowe
      |___Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
|___Świadczenia rodzinne
      |___Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres 2016/2017
      |___Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
      |___Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
      |___Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
      |___Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
      |___Oświadczenia do wniosku o o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
      |___wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
      |___Wzór zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
      |___wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
      |___wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
      |___Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
|___Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
      |___Fundusz alimentacyjny
|___Stypendia szkolne
      |___wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
      |___wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
|___Karta Dużej Rodziny
|___Karta Seniora
|___świadczenie wychowawcze 500+