Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją projektu pn. "Kurs na pracę” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dla 16 mężczyzn.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zajęcia:

1. Warsztaty aktywizacji zawodowej, zakres: autoprezentacja, metody poruszania się po rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, rozeznanie w rynku pracy itp., wymiar: 24 godz. dyd. (4 spotkania x 6 godz.);

2. Indywidualny Plan Działania, zakres: współpraca uczestników z doradcą zawodowym prowadząca do sprecyzowania i określenia celu działania, a tym samym wybranie dla uczestnika projektu odpowiedniego szkolenia zawodowego, wymiar: 10 godz dyd./uczestnika, łącznie 160 godz. dyd. Przy realizacji doradca wykorzysta Wieloaspektową Ocenę Preferencji Zawodowych (produkt finalny wypracowany w projekcie @doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line)

Grupa docelowa: 16 niezatrudnionych mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce realizacji: Warsztaty aktywizacji zawodowej - Urząd Gminy Słupsk (24 godz. dyd.); Indywidualny Plan Działania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku (120 godz.dyd.), Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Gajkach (40 godz. dyd)

Termin realizacji: wrzesień- październik 2014 r. (dokładne terminy do ustalenia)

II. Wymagania w stosunku do prowadzącego:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia czyli przeprowadzone co najmniej trzy szkolenia/warsztaty/inne zajęcia grupowe z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia, potwierdzone referencjami, zaświadczeniami itp.

- doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego, czyli przeprowadzone co najmniej 30 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem, potwierdzone referencjami, zaświadczeniami itp.

- umiejętność posługiwania się narzędziem wypracowanym w projekcie „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”

III. Ocena ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

Nr

Nazwa kryterium

Waga

Sposób oceny

1.

Całkowita cena brutto za zrealizowane zamówienie

100%

Zgodnie ze wzorem

Kryterium oceny:

1. Całkowita cena brutto wskazana w formularzu ofertowym - 100%, zgodnie z poniższym wzorem:

             Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

C =  ----------------------------------------------------------------------------- x 100

                      Cena oferowana badanej oferty

Oferty oceniane będą na podstawie ceny ryczałtowej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym dostępnym poniżej.

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów - za kryterium, o którym mowa w niniejszym Rozdziale.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kserokopie dyplomów, referencji) wraz z ofertą cenową pocztą, kurierem na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku, ul. Sportowa 9A, 76-200 Słupsk, tel. 59 840 16 82 do dnia 17.09.2014 r. do godz. 15:00.

Ofertę cenową należy przygotować na formularzu ofertowym dostępnym poniżej. Do oferty cenowej należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego (pkt II zaproszenia do składania ofert).

 

Projekt „Kurs na pracę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Werra 10-09-2014 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Woźniak 10-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Werra 11-09-2014 07:41