Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją projektu pn. "Kurs na pracę” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dla 16 mężczyzn.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zajęcia:

1. Warsztaty umiejętności psychospołecznych, zakres: trening integracyjny, asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie własnej wartości itp., wymiar: 24 godz. dyd. (4 spotkania x 6 godz.);

2. Indywidualne konsultacje psychologiczne, zakres: zdiagnozowanie głównych barier psychologicznych w podjęciu pracy, motywacja do zmiany sytuacji życiowej, podjęcia działań. wymiar: średnio 6 godz./uczestnika, łącznie 96 godz. dyd.

Grupa docelowa: 16 niezatrudnionych mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce realizacji: Warsztaty umiejętności psychospołecznych - Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Gajkach; Indywidualne konsultacje psychologiczne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku (96 godz.), Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Gajkach (24 godz.)

Termin realizacji: sierpień - wrzesień 2014 r. (dokładne terminy do ustalenia)

II. Wymagania w stosunku do prowadzącego:

- wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne;

- uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa od 4 lat licząc do terminu do składania ofert, potwierdzone kserokopią dyplomu;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia czyli przeprowadzone co najmniej jedno szkolenie/warsztat/inne zajęcia grupowe z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia, potwierdzone referencjami, zaświadczeniami itp.

- doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych, czyli przeprowadzone co najmniej 30 godz. indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób zagrożonych wykluczeniem, potwierdzone referencjami, zaświadczeniami itp.

 

III. Ocena ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

Nr

Nazwa kryterium

Waga

Sposób oceny

1.

Całkowita cena brutto za zrealizowane zamówienie

100%

Zgodnie ze wzorem

Kryterium oceny:

1. Całkowita cena brutto wskazana w formularzu ofertowym - 100%, zgodnie z poniższym wzorem:

             Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

C =  ----------------------------------------------------------------------------- x 100

                      Cena oferowana badanej oferty

Oferty oceniane będą na podstawie ceny ryczałtowej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym dostępnym poniżej.

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów - za kryterium, o którym mowa w niniejszym Rozdziale.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

 

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kserokopie dyplomów, referencji) wraz z ofertą cenową pocztą, kurierem na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku, ul. Sportowa 9A, 76-200 Słupsk, tel. 59 840 16 82 do dnia 12.08.2014 r. do godz. 15:00.

Ofertę cenową należy przygotować na formularzu ofertowym dostępnym poniżej. Do oferty cenowej należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego (pkt II zaproszenia do składania ofert).

 

Projekt „Kurs na pracę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Werra 05-08-2014 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Woźniak 05-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Werra 12-08-2014 09:24